Huisregels

Door het kopen van een toegangsbewijs voor een activiteit gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. GlanZrijk Events behoudt zich het recht voor om deze huisregels te herzien. Op deze huisregels zijn de algemene voorwaarden van toepassing (zie website GlanZrijk Events).


Eigen risico/aansprakelijkheid

Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen of deelnemen aan een activiteit, geschiedt door de bezoeker op eigen risico, in die zin dat GlanZrijk Events geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor ontstane schade of gevolgschade.


Toegangsbewijs en toegang

Toegang tot het evenement wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs.


Minimumleeftijd

Voor sommige activiteiten geldt een minimumleeftijd, deze staan vermeld op de website bij de betreffende activiteit.


Foto’s/video opnames

Tijdens een evenement kunnen door de organisaties foto’s/video opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat. Met het akkoord gaan van de voorwaarden geeft de deelnemer tevens toestemming voor gebruik van deze foto’s/video opnames.


Annulering evenement

Een ondernemer heeft het recht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de activiteit te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. De ingeschreven deelnemers krijgen het reeds betaalde inschrijfgeld retour.


Retourneren tickets

Het is niet mogelijk om de reeds gekochte tickets te retourneren. Ook niet indien er sprake is van, ziekte, slechte weersomstandigheden of belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.


Covid19

Mensen met klachten blijven thuis, dit is de verantwoordelijkheid van de betreffende deelnemer. Bij klachten is het niet mogelijk om geld terug te vragen voor de reeds geboekte activiteiten.


Onbehoorlijk gedrag

De organisatie streeft ernaar de Zeven Zinderende Zomerweken tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenementen betekenen, zonder restitutie van de ticketprijs.